Inne wydarzenia

Wszystkie inne wydarzenia publiczne organizowane w ramach działalności komisji z udziałem mówców lub ekspertów zewnętrznych.

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.