Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  Coronavirus: MEPs to debate EU’s response to outbreak

03-02-2020
ENVI

Environment and Public Health MEPs will debate on Monday the Coronavirus outbreak with the Executive Director of the EU Centre for Disease Prevention and Control.

 

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

18-02-2020 - 14:37
ENVI Posiedzenie
18-02-2020 - 12:36
ENVI Posiedzenie
18-02-2020 - 11:08
ENVI Posiedzenie

Powitanie

Pascal CANFIN

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI!

ENVI jest obecnie największą komisją w Parlamencie Europejskim – ma 81 członków. Jest to wyraźny sygnał wskazujący na to, że UE powinna podejmować szybsze działania i stawiać ambitniejsze cele w walce ze zmianą klimatu.

W trakcie bieżącej kadencji będziemy pracować nad stworzeniem ram legislacyjnych, które pomogą osiągnąć neutralność emisyjną w Europie do 2050 r. Będziemy dążyć do zaproponowania wszystkim Europejczykom ambitnego Zielonego Nowego Ładu, aby dokonać tak bardzo potrzebnego przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę. Zadbamy o to, by przejście to przebiegało w sposób uczciwy i sprawiedliwy, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Będziemy również kontynuować prace nad innymi priorytetami politycznymi, takimi jak: bioróżnorodność, gospodarka o obiegu zamkniętym, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywności, jakość powietrza i wody czy stosowanie substancji chemicznych i pestycydów. Będziemy też dokładnie kontrolować wdrażanie strategii politycznych, na które się zgodziliśmy.

Na tej stronie znajdą Państwo szereg informacji dotyczących naszej komisji. Moim priorytetem jest zapewnienie najwyższego stopnia przejrzystości, aby obywatele mogli lepiej zrozumieć naszą pracę i silniej się w nią zaangażować.

Pascal Canfin

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki