Posiedzenia z parlamentami narodowymi

Komisje Parlamentu Europejskiego mogą bezpośrednio prowadzić dialog z parlamentami narodowymi na szczeblu komisji. Może to obejmować posiedzenia skupiające posłów oraz posłów do PE z odpowiadających sobie komisji w celu przedyskutowania kwestii leżących w interesie obu stron.
Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat tych posiedzeń.

JURI

On 27 October 2020, from 13.45 to 15.45, the JURI Committee will hold an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with National Parliaments on "Better Law Making from a digital perspective". The aim of the meeting is to discuss the role that digitization plays in the legislative process and how to ensure that new legislation is in accordance with modern requirements. The meeting will be webstreamed.