Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 W skrócie

Usługi departamentów tematycznych (IMCO w centrum uwagi)
14-06-2019 Briefing

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Badanie

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Badanie

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Badanie

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”
15-05-2019 Analiza

Identifying Optimal Policy Making and Legislation
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment. Delivering Improved Rights to European Citizens and Businesses
15-05-2019 Badanie

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 W skrócie

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Badanie