Europejskie inicjatywy obywatelskie

Europejska inicjatywa obywatelska daje milionowi obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji. Pomysłodawców udanych inicjatyw zaprasza się do zaprezentowania ich podczas wysłuchania publicznego organizowanego w Parlamencie Europejskim z udziałem komisji przedmiotowo właściwej dla dziedziny, której dotyczą. Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat wysłuchań publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich.

 European Citizens’ Initiative - How it works