Przesłuchania

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

On Tuesday 22 September 2020, from 9.00 - 12.00, ENVI and ITRE held a joint public online hearing on the critical issue of "How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens."

On 23 January 2020, from 10:30 to 12:30, the ITRE Committee held a public hearing on the Strategic Planning of Horizon Europe with a focus on the Missions and Partnerships. This hearing was organised in light of the current work towards the design of these large funding priorities for Horizon Europe and the finalisation of the first Strategic Plan of the next Framework Programme for Research and Innovation.

On 19th of February, from 14:30 to 17:00, two panels shed light on the complex issues of fifth generation wireless mobile standard (5G), taking on board the experience gathered from ongoing 5G trials across the European Union.