Warsztaty

Warsztaty są organizowane przez departamenty tematyczne i umożliwiają posłom zadawanie pytań oraz wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami. Nie zawsze odbywają się one publicznie, ale mogą mieć miejsce podczas posiedzenia komisji parlamentarnej.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

ITRE

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany.

Kontakt

Lista kontaktów

Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia