Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
AFET Ordinary meeting

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
CONT remote committee meeting


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
CONT remote committee meeting

Komisja Gospodarcza i Monetarna


Bruksela : PHS - P1A002

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
ECON Committee meeting


Bruksela : PHS - P1A002

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
ECON Committee meeting

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : JAN - 4Q1

Koordynatorzy

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
PECH Committee meeting - remote participation

Komisja Kultury i Edukacji


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Budżetowa


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
- Remote participation