Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : ASP - A3E-2

Wspólne posiedzenie
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDG I CONT

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A3E-2

KOORDYNATORZY KOMISJI


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Petycji


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
Z UDZIAŁEM ZDALNYM


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
Z UDZIAŁEM ZDALNYM


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
Z UDZIAŁEM ZDALNYM


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
Z UDZIAŁEM ZDALNYM

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI ANIT – 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R., GODZ. 13.45–16.15

Porządek obrad

Komisja Kultury i Edukacji


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY, POSIEDZENIE KOMISJI AGRI

Porządek obrad


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY. POSIEDZENIE KOMISJI AGRI


Bruksela : PHS - P1A002

KOORDYNATORZY KOMISJI
UDZIAŁ ZDALNY. KOORDYNATORZY KOMISJI AGRI


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY. POSIEDZENIE KOMISJI AGRI


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY. POSIEDZENIE KOMISJI AGRI

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI ANIT – 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R., GODZ. 16.45–18.45

Porządek obrad

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI ANIT 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R. W GODZ. 9.00–12.00

Porządek obrad

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 6Q1

Zebranie personelu
AKT O USŁUGACH CYFROWYCH 2020/0361(COD)

Komisja Gospodarcza i Monetarna


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI ECON

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI ECON

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
- WSPÓLNE POSIEDZENIE Z D-US, INGE, AFET, D-RU

Komisja Budżetowa


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne
- UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne
- UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : PHS - P3C050

KOORDYNATORZY KOMISJI
Posiedzenie przygotowawcze
DELEGACJA PE - UCZESTNICTWO ZDALNE


Bruksela : PHS - P3C050

KOORDYNATORZY KOMISJI
- UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN

Porządek obrad


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
TYDZIEŃ RÓWNOŚCI PŁCI

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
TYDZIEŃ RÓWNOŚCI PŁCI


Bruksela : ASP - A1G-3

Wspólne posiedzenie
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
TYDZIEŃ RÓWNOŚCI PŁCI


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
TYDZIEŃ RÓWNOŚCI PŁCI

Podkomisja Praw Człowieka


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE ZDALNE Z UŻYCIEM INTERACTIO

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE ZDALNE Z UŻYCIEM INTERACTIO


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE ZDALNE Z UŻYCIEM INTERACTIO


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE W TRYBIE ZDALNYM Z UŻYCIEM INTERACTIO

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI FISC – UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI FISC – UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : ASP - A5G-2

Sprawozdawcy posiłkowi
AKT O USŁUGACH CYFROWYCH 2020/0361(COD)

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : ASP - A3E-2

Koordynatorzy
POSIEDZENIE KOMISJI PECH – UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI PECH – UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI PECH – UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI PECH – UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Bruksela : ASP - A5G-2

DIALOG TRÓJSTRONNY
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 851/2004 POWOŁUJĄCEGO ECDC

Porządek obrad

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : SQM - SQM07Y963

Zebranie personelu
DSA (AKT O USŁUGACH CYFROWYCH) 2020/0361(COD)

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI FISC – UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : ASP - A3E-3

Zebranie personelu
AKT O USŁUGACH CYFROWYCH 2020/0361(COD)