Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q2

KOORDYNATORZY KOMISJI
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY. POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE AGRI

Porządek obrad

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
PECH Committee meeting - remote participation

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
PECH Committee meeting - remote participation


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
PECH Committee meeting - remote participation

Komisja Kultury i Edukacji


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

PRZESŁUCHANIE
Remote participation

Porządek obrad

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Porządek obrad

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Porządek obrad

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad

Komisja Budżetowa


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie przygotowawcze
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Bruksela : ASP - A1G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Podkomisja Praw Człowieka


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
FISC Committee meeting - Remote participation

Porządek obrad

Komisja Petycji


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Committee meeting with remote connection

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A5G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Committee meeting with remote connection

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : ASP - A1G-3

Koordynatorzy
FISC remote coordinators' meeting

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
CONT remote committee meeting

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
CONT remote committee meeting


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
CONT remote committee meeting


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
CONT remote committee meeting

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE

Komisja Rozwoju


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UDZIAŁ ZDALNY


Bruksela : JAN - 4Q1

Koordynatorzy
jointly with AFET Coordinators

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
ANIT Committee meeting of 29 October 2020


Bruksela : JAN - 2Q2

KOORDYNATORZY KOMISJI
ANIT Coordinators meeting of 29 October 2020

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
ANIT Committee meeting of 29 October