Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN (UCZESTNICTWO ZDALNE)

Porządek obrad


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN (UCZESTNICTWO ZDALNE)


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN (UCZESTNICTWO ZDALNE)


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN (UCZESTNICTWO ZDALNE)

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : ASP - A1G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A1G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : ASP - A1G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
ZDALNE POSIEDZENIE KOMISJI CONT

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
ZDALNE POSIEDZENIE KOMISJI CONT


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
ZDALNE POSIEDZENIE KOMISJI CONT


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
ZDALNE POSIEDZENIE KOMISJI CONT


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
MIĘDZYINSTYTUCJONALNE POSIEDZENIE W SPRAWACH OLAF

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
WYSŁUCHANIE KOMISJI LIBE-FEMM W SPRAWIE ZWALCZANIA PRZEMOCY NA TLE PŁCIOWYM: CYBERPRZEMOC

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 6Q2

Koordynatorzy


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
OSTATNI PUNKT WSPÓLNIE Z KOMISJĄ JURI

Porządek obrad

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE. POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI AGRI

Porządek obrad

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Bruksela : ASP - A5G-3

DIALOG TRÓJSTRONNY
PROGRAM UE DLA ZDROWIA

Porządek obrad

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE. POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI AGRI

Porządek obrad

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI FISC - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Podkomisja Praw Człowieka


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : PHS - P1A002

Koordynatorzy

Komisja Rozwoju


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Z UCZESTNICTWEM ZDALNYM


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Z UCZESTNICTWEM ZDALNYM

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI PECH - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : ASP - A5G-2

Koordynatorzy

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE


Bruksela : JAN - 6Q2

KOORDYNATORZY KOMISJI
UCZESTNICTWO ZDALNE

Komisja Petycji


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
Z UCZESTNICTWEM ZDALNYM

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
Z UCZESTNICTWEM ZDALNYM


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
Z UCZESTNICTWEM ZDALNYM


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne
Z UCZESTNICTWEM ZDALNYM

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 2Q2

KOORDYNATORZY KOMISJI
POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW ANIT W DNIU 2 GRUDNIA W GODZ. 13:45-15:15

Porządek obrad

Komisja Kultury i Edukacji


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI ANIT W DNIU 2 GRUDNIA W GODZ. 16:45-18:45

Porządek obrad

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI PECH - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
PECH Committee meeting - remote participation

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne

Porządek obrad

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Gender Action Plan: joint meeting between AFET/DEVE/FEMM

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem


Bruksela : ASP - A3G-3

KOORDYNATORZY KOMISJI

Porządek obrad

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation

Komisja Rozwoju


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
with remote participation

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
CONT remote committee meeting


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
CONT remote committee meeting

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
FISC Committee meeting - Remote participation

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Budżetowa


Bruksela : JAN - 6Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- Remote participation

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne