Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Budżetowa


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne

Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania


Bruksela : PHS - P4B001

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Budżetowa


Strasburg : LOW - N1.3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Rozwoju Regionalnego


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Petycji


Bruksela : ASP - A3G-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Gospodarcza i Monetarna


Bruksela : JAN - 4Q2

z udziałem posłów
EUROPEAN PARLIAMENTARY WEEK 2023 - Interparliamentary Committee Meetings (in parallel) - ECON

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych


Bruksela : JAN - 6Q2

z udziałem posłów
EUROPEAN PARLIAMENTARY WEEK 2023 - Interparliamentary Committee Meetings (in parallel) - EMPL

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 4Q1

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne


Bruksela : PHS - P1A002

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rozwoju


Bruksela : ASP - A1G-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : ASP - A5E-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : ASP - A3G-3

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : ASP - A3E-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kultury i Edukacji


Bruksela : ASP - A3G-2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : PHS - P3C050

Posiedzenie zwyczajne

Podkomisja Praw Człowieka


Bruksela : PHS - P4B001

Posiedzenie zwyczajne

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony


Bruksela : PHS - P5B001

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania


Bruksela : ASP - A3G-2

Posiedzenie zwyczajne