Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Budżetowa


Strasburg : LOW - N1.3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Strasburg : SDM - SDM-S1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad

Komisja Budżetowa


Strasburg : LOW - N1.3

Wspólne posiedzenie
Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Porządek obrad Porządek obrad 1

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Strasburg : WIC - WIC200

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Porządek obrad