Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

2019/0187(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
PECH

przedmiotowo właściwa

Zawarcie, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

2019/0173(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym

2019/2799(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
PECH

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży Venus spp. na niektórych włoskich wodach terytorialnych

2019/2798(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
PECH

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

2019/2756(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
PECH

przedmiotowo właściwa

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

2019/0090(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

2019/0078(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

przedmiotowo właściwa

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

2019/0076(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

przedmiotowo właściwa

Kontrola rybołówstwa

2018/0193(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zakaz połowów z użyciem pławnic

2014/0138(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
PECH

przedmiotowo właściwa