Z ostatniej chwili

Next meeting of the Committee on Petitions

06-02-2020 - 10:49
Image of a meeting room with people

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

20-02-2020 - 09:02
PETI Posiedzenie
19-02-2020 - 14:33
PETI Posiedzenie
19-02-2020 - 10:06
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji!.

Traktaty i Karta praw podstawowych gwarantują wszystkim obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej prawo kierowania petycji do Parlamentu, indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami, w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej, które bezpośrednio ich dotyczą.

Komisja Petycji jest odpowiedzialna za rozpatrywanie tych petycji i podejmowanie związanych z nimi działań. Bez wątpienia pełni zatem funkcję łącznika między obywatelami a instytucjami europejskimi.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt