Z ostatniej chwili

Next meeting of the Committee on Petitions

23-01-2020 - 09:57
Image of a meeting room with people

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

21-01-2020 - 14:40
PETI Posiedzenie
21-01-2020 - 10:36
PETI Posiedzenie
20-01-2020 - 15:05
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji!.

Traktaty i Karta praw podstawowych gwarantują wszystkim obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej prawo kierowania petycji do Parlamentu, indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami, w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej, które bezpośrednio ich dotyczą.

Komisja Petycji jest odpowiedzialna za rozpatrywanie tych petycji i podejmowanie związanych z nimi działań. Bez wątpienia pełni zatem funkcję łącznika między obywatelami a instytucjami europejskimi.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt