Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1057/2018 by M.A.M.N. (Spanish), on behalf of the Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, on the effects of intensive livestock farming in the Limia Valley

14-11-2019 PETI_CM(2019)641193 PE641.193v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0265/2019 by M. A. (Romanian) on the alleged misuse of European funds by the local authorities in Mihăești, Romania

14-11-2019 PETI_CM(2019)643154 PE643.154v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0302/2019 by F.G. (Romanian) on the alleged impossibility to register recreational crafts built before the adoption of Directive 94/25/EC

14-11-2019 PETI_CM(2019)643155 PE643.155v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0378/2019 by J.H. (British) on the obligatory introduction of a black data-recorder box in new vehicles from 2022

14-11-2019 PETI_CM(2019)643156 PE643.156v01-00
PETI

 

POPRAWKI 1 - 98 - Projekt sprawozdania Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r.

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0096/2019 by Arnau Domènech Romero (Spanish) on the creation of a standard EU-level air pollution badge and classification of vehicles for traffic restrictions

08-11-2019 PETI_CM(2019)643045 PE643.045v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0112/2019 by Florin Băncilă (Romanian) on debt collection in Romania

08-11-2019 PETI_CM(2019)643046 PE643.046v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0258/2019 by S. D. (British) on the creation of a new immigration committee in the EU

08-11-2019 PETI_CM(2019)643047 PE643.047v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0310/2019 by Belén Moreno Solano (Spanish) on inequality by the Aragon health service towards a part of its workers

08-11-2019 PETI_CM(2019)643048 PE643.048v01-00
PETI

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 0255/2019, którą złożył I.R.S. (Hiszpania), w imieniu Zjednoczonej Lewicy Kantabrii, w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w odniesieniu do udzielania koncesji na poszukiwanie złóż kopalin w Kantabrii

05-11-2019 PETI_CM(2019)642900 PE642.900v02-00
PETI