Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

POPRAWKI 1 - 87 - Projekt sprawozdania Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 3 października 2019 r.

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 2 października 2019 r.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 2 października 2019 r.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00
REGI

 

POPRAWKI 1 - 41 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 3 września 2019 r.

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI

 

PROTOKÓŁ - Wtorek, 3 września 2019 r.

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00
REGI