Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 W skrócie

Research for REGI Committee – Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon
15-07-2019 Badanie

Research for REGI Committee-The Agenda for Cohesion Policy in 2019-2024: Key issues for the REGI Committee
14-06-2019 Badanie

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal
13-03-2019 Briefing

Research for REGI Committee – Gender Dimension of the EU Cohesion Policy
19-02-2019 Badanie

Research For REGI Committee - Territorial Needs and Ring-fencing Requirements: Experience with Implementation in ERDF and ESF
15-02-2019 Badanie

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - January 2019 UPDATE
17-01-2019 Briefing

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION
15-10-2018 Briefing

Research for REGI Committee - Externalities of Cohesion Policy
15-10-2018 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 W skrócie