Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 W skrócie

CSDP Missions and Operations
10-01-2020 Analiza

CSDP defence capabilities development
10-01-2020 Analiza

The EU’s Defence Technological and Industrial Base
10-01-2020 Analiza

EU’s Institutional Framework regarding Defence Matters
10-01-2020 Analiza

10 YEARS OF CSDP - Four in-depth analyses requested by the Sub-Committee on Security and Defence of the European Parliament (EP)
10-01-2020 Analiza

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 W skrócie

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Badanie

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Badanie