Inne wydarzenia

Wszystkie inne wydarzenia publiczne organizowane w ramach działalności komisji z udziałem mówców lub ekspertów zewnętrznych.

FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE CONT

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament is holding its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.