Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting (remote participation)

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 6Q2

KOORDYNATORZY KOMISJI
TRAN Coordinators' meeting (remote participation)


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
TRAN Committee meeting (remote participation)