Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Propunere de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

2018/2070(ACI) Procedura de acord interinstituţional
AFCO

sesizată în fond

Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

2018/0427(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFCO

sesizată în fond

Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a

2019/2213(BUD) Procedura bugetară
AFCO

pentru aviz

Punerea în aplicare a mandatului european de arestare și a procedurilor de predare între statele membre

2019/2207(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AFCO

pentru aviz

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019

2019/2199(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AFCO

pentru aviz

Activitățile Ombudsmanului European - raport anual 2018

2019/2134(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

pentru aviz

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2018

2019/2135(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

pentru aviz

Reglementarea adecvată a Uniunii Europene și subsidiaritatea și proporționalitatea - raport privind o mai bună legiferare 2017 și 2018

2019/2133(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

pentru aviz

Monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene în 2017 și 2018

2019/2132(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz