Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Posibilitatea de a breveta plantele și procesele biologice esențiale

2019/2800(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

Norbert LINS [PPE]

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare

2019/2777(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație

2019/2764(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

2018/0216(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

Peter JAHR [PPE]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

2018/0217(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

sesizată în fond

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

2018/0218(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

sesizată în fond

Stabilirea ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2016

2016/0086(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

sesizată în fond

Introducerea pe piață a alimentelor provenite de la animale rezultate din clonare

2013/0434(APP) Procedura de aprobare
AGRI

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor

2019/2776(RPS) Procedura de reglementare cu control
AGRI

pentru aviz, cooperare consolidată

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

pentru aviz