Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

AMENDAMENTELE 1 - 20 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

AMENDAMENTELE 1 - 4 - Proiect de aviz referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDAMENTELE 1 - 4 - Proiect de aviz referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON

 

AMENDAMENTELE 1 - 71 - Proiect de raport Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

AMENDAMENTELE 1 - 3 - Proiect de raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

AMENDAMENTELE 1 - 25 - Proiect de aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00
AFCO

Pascal DURAND