Căutare generală

Căutare

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 22 ianuarie 2020 - Joi, 23 ianuarie 2020

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

PROCES-VERBAL - Joi, 12 decembrie 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

PROIECT DE AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2020

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Termen de depunere a amendamentelor : 28-01-2020

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 13 ianuarie 2020

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

PROIECT DE RAPORT referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Termen de depunere a amendamentelor : 28-01-2020

AVIZ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Aviz referitor la un regulament de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 12 decembrie 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG