Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

17-12-2019 CULT_PA(2019)644924 PE644.924v01-00
CULT

Judith BUNTING

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

16-12-2019 CULT_PA(2019)644884 PE644.884v01-00
CULT

Christian EHLER

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termen de depunere a amendamentelor : 11-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termen de depunere a amendamentelor : 11-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Termen de depunere a amendamentelor : 09-09-2019