Întrebări adresate BCE și SRB


În conformitate cu articolele 140 și 141 din Regulamentul de procedură, orice deputat poate adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris Băncii Centrale Europene, președintelui Consiliului de supraveghere (privind mecanismul unic de supraveghere) și președintelui Comitetului Unic de Rezoluție (privind mecanismul unic de rezoluție). Deputații trebuie să respecte orientările stabilite în anexa II la Regulamentul de procedură.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646836 PE646.836v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646837 PE646.837v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Assessment of helicopter money

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646842 PE646.842v01-00
ECON

Philippe LAMBERTS

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU