Please fill this field

Inițiativele cetățenești europene

Inițiativa cetățenească europeană permite unui grup de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre să solicite Comisiei prezentarea unei propuneri legislative în domenii care intră în domeniul său de competență. Organizatorii inițiativelor de succes sunt invitați să-și prezinte inițiativa, în cadrul unei audieri publice în Parlamentul European, comisiei legislative competente pentru chestiunea care face obiectul inițiativei lor. Pe această pagină veți găsi toate informațiile disponibile în ceea ce privește audierile privind inițiativele cetățenești.

 European Citizens’ Initiative - How it works