Comisia pentru afaceri juridice

În prim-plan

Vote
05-09-2022 - 11:45

On 5 September 2022, the JURI Committee will vote on the opinion on Artificial Intelligence Act (2021/0106(COD)) and on the opinion on The EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2016/0062(NLE)). The Members will also vote on the codification on Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (codification) (2021/0275(COD)) and on the recast opinion on energy efficiency (2021/0203 (COD)).

Fişe tehnice UE

Fișele informative oferă o privire de ansamblu asupra procesului de integrare europeană și asupra contribuției Parlamentului European la acest proces.

Analize complementare

Analizele complementare pun la dispoziție cunoștințe de specialitate, analize și consiliere în materie de politici independente și de nivel înalt în toate domeniile de activitate ale Parlamentului European.

STOA

Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei