Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Verificarea prerogativelor

2019/2180(REG) Regulament PE
JURI

sesizată în fond

Obiectele (ilicite) imprimate 3D

2019/2964(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
JURI

Lucy NETHSINGHA [Renew]

sesizată în fond

Cerere de ridicare a imunității Elenei Yoncheva

2019/2155(IMM) Imunitate
JURI

sesizată în fond

Cerere de ridicare a imunității lui Gunnar Beck

2019/2154(IMM) Imunitate
JURI

Andrzej HALICKI [PPE]

sesizată în fond

Cerere de ridicare a imunității lui Guy Verhofstadt

2019/2149(IMM) Imunitate
JURI

Marie TOUSSAINT [Verts/ALE]

sesizată în fond

Cerere de ridicare a imunității lui Álvaro Amaro

2019/2150(IMM) Imunitate
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

sesizată în fond

Reglementarea adecvată a Uniunii Europene și subsidiaritatea și proporționalitatea - raport privind o mai bună legiferare 2017 și 2018

2019/2133(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
JURI

Lucy NETHSINGHA [Renew]

sesizată în fond

Monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene în 2017 și 2018

2019/2132(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
JURI

sesizată în fond

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

2017/0035(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
JURI

József SZÁJER [PPE]

sesizată în fond

Comerțul cu anumite produse siderurgice între Uniunea Europeană și Republica Kazahstan (versiune codificată)

2015/0082(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
JURI

sesizată în fond