Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2018/0427(NLE))

21-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v02-00
TRAN

Karima DELLI - Președintă

  Opinion on the legal basis of the Commission proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00
JURI

Franco ROBERTI

Aviz privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

15-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v01-00
AFET

David McALLISTER

Aviz privind decizia Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

15-01-2020 PETI_AL(2020)643213 PE643.213v02-00
PETI

 

Aviz referitor la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

14-01-2020 LIBE_AL(2020)646763 PE646.763v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the False and Authentic Documents Online (FADO) system and repealing the Joint Action No 98/700/JHA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Aviz referitor la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

09-01-2020 ENVI_AL(2020)644992 PE644.992v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

  AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018, section IV - Cour de justice

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00
JURI

Gilles LEBRETON