Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

RAPORT privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

RAPORT referitor la recomandarea Consiliului privind numirea președintei Băncii Centrale Europene

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI