Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură

2019/2660(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Transfer de credite INFO 01/2018 - Secțiunea III - Comisia

2018/2242(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

2018/0103(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

[S&D]

sesizată în fond

Propunerea de transfer de credite nr. INF 3/2017 - SEAE

2017/2267(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Propunere de transfer de credite INF 8/2016 - Comitetul Regiunilor

2016/2287(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite bugetul 2016 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA)

2016/2207(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Notificare a prezentării unui proiect imobiliar (extinderea spațiului de birouri) de către Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

2016/2091(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite buget 2015 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA)

2015/2333(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite - Bugetul 2015 - Agenția de Aprovizionare a Euratom

2015/2314(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Închirierea unor birouri pentru Delegația Uniunii Europene în China - SEAE

2015/2308(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond