Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze


Štrasburg : WIC - WIC200

Mimoriadna schôdza
Extraordinary AFCO Committee Meeting


Brusel : ASP - A5E-2

Mimoriadna schôdza
AFCO extraordinary committee meeting


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A3G-2

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A3G-2

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza