Semináre

Semináre sú organizované tematickými sekciami a umožňujú poslancom klásť odborníkom otázky a vymieňať si s nimi názory o otázkach týkajúcich sa parlamentnej činnosti alebo aktuálnych problémov. Niekedy sú neverejné a môžu sa konať počas schôdze výboru.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

AFET webinar
Semináre AFET

Strategic Sovereignty (or Autonomy) for the European Union appears to be its ability to decide and act according to its own rules, principles and values. The latter include the promotion of multilateralism, respect for the rule of law, democracy and human rights, openness in trade relations. Given rapidly shifting global geopolitical and technology trends, and the seeming fragmentation of the multilateral order, the EU is being forced to strengthen its own position in the international arena.

Kontakty

Kontakty

tematická sekcia pre vonkajšie vzťahy