Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

08-07-2019 AFET_OJ(2019)07-10_1 PE639.679v01-00
AFET