Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Uzavretie, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie

2019/0164(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

2018/0310(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Príloha k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

2017/0033(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

2016/0253(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a vládou Malajzie

2016/0243(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

2016/0055(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Chorvátskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarska, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

2016/0041(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andským spoločenstvom a jeho členskými krajinami (Bolíviou, Kolumbiou, Ekvádorom, Peru a Venezuelou) na strane druhej

2016/0025(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

2014/0270(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

2014/0220(NLE) Nelegislatívne postupy
AFET

gestorský