Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 V stručnosti

Research for AGRI Committee - Impacts of the digital economy on the food chain and the CAP
15-02-2019 Štúdia

Researche for AGRI Committee - A comparative analysis of global agricultural policies: lessons for the future CAP
14-12-2018 Štúdia

Research for AGRI Committee - The sectoral approach in the CAP beyond 2020 and possible options to improve the EU food value chain
15-10-2018 Štúdia

Research for AGRI Committee - The CAP Strategic Plans beyond 2020 - Assessing the architecture in order to achieve the EU-wide objectives
15-10-2018 Štúdia

Research for AGRI Committee - The CAP support beyond 2020 - Assessing the future structure of direct payments and the rural development interventions in the light of the EU agricultural and environmental challenges
15-10-2018 Štúdia

Research for AGRI Committee - The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals
08-10-2018 Štúdia

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations
19-09-2018 Briefing

Research for AGRI Committee – New competition rules for the agri-food chain in the CAP post 2020
14-09-2018 Štúdia