Úvodné slová

© European Parliament
Vážený návštevník,

vítame vás na webovom sídle Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci. V dôsledku rastúceho počtu výziev, ale aj príležitostí, ktorým čelíme mimo Európskej únie, 73 členov tohto výboru prispieva k vymedzeniu zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a kontroluje jej vykonávanie. Zameriavame sa na spôsob, akým sa používajú európske finančné prostriedky a našu podporu si vyžadujú všetky medzinárodné dohody, ktoré EÚ podpisuje. Vždy sa usilujeme hájiť záujmy a hodnoty našich občanov v zahraničí, pričom úzko spolupracujeme s našimi dvoma podvýbormi, a to Podvýborom pre ľudské práva a Podvýborom pre bezpečnosť a obranu.

Pozrite si stránky týkajúce sa našej prebiehajúcej práce, na ktorých nájdete podrobnosti o poslancoch zodpovedných za prípravu správ, o ktorých sa bude rokovať v tomto výbore pred možným prijatím na plenárnej schôdzi Parlamentu. Prevažná väčšina našich schôdzí sa vysiela cez internet a niektoré odborné posudky, o ktoré sa opierame, aby sme mohli prijať informované rozhodnutie, je takisto možné nájsť na týchto stránkach.

Tvorcovia politík pracujú pre všetkých Európanov. Neváhajte preto a obráťte sa na nás a my s Vami ochotne prediskutujeme zahraničnú politiku EÚ a našu úlohu pri jej formovaní v prospech občanov, ktorých zastupujeme.