Úvodné slová

Linda McAvan Linda McAvan
© European Union 2014 - EP © European Union 2014 - EP
Vitajte na webovej stránke Výboru pre rozvoj (DEVE). Mám tú česť byť predsedníčkou výboru od júla 2014.

Takmer miliarda ľudí na celom svete žije v podmienkach extrémnej chudoby. A ešte viac ľudí trpí hladom a chorobami, prípadne nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti alebo vzdelaniu. Svetové rozvojové úsilie v rámci miléniových rozvojových cieľov však viedlo k merateľnému pokroku a v uplynulých rokoch sme boli svedkami toho, ako milióny ľudí sa vymanili z chudoby. Súčasne však vnímame narastajúce nerovnosti a potrebujeme nájsť spôsoby ako dosiahnuť, aby bol hospodársky nárast prínosný väčšiemu počtu ľudí.

Je nevyhnutné, aby EÚ podporovala rozvoj, a dôležitým prvkom je parlamentárna podpora a kontrola. Náš výbor sa podieľa na príprave rozpočtu na výdavky EÚ určené na pomoc, pozorne sledujeme Európsku komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a všetkých, kto využíva fondy EÚ určené na pomoc, a vytvárame tlak na lepšiu koordináciu medzi darcovskými krajinami a orgánmi. Podieľame sa na tvorbe zákonov, ktoré vytvárajú rámec rozvojovej pomoci EÚ. Rovnako sa stretávame s úradníkmi, zainteresovanými stranami a odborníkmi z celého sveta, aby sme diskutovali o riešeniach a vypočuli si, čo je v tejto oblasti reálne potrebné. Chcela by som Vás vyzvať, aby ste pravidelne sledovali novinky a oznámenia, dokumenty zo schôdzí alebo aj priame prenosy schôdzí výboru.

Linda McAvan