Najnovšie udalosti

Next meeting of the Committee on Budgets

13-09-2019 - 10:33
Committee on Budgets

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

03-09-2019 - 15:11
BUDG Schôdza
03-09-2019 - 10:37
BUDG Schôdza
23-07-2019 - 09:15
BUDG Schôdza

Úvodné slová

Johan Van Overtveldt

Vitajte vo Výbore Európskeho parlamentu pre rozpočet! Tento dôležitý výbor, ktorého som predsedom, uskutočňuje pravidelné schôdze, na ktorých diskutujeme o ročných a viacročných rozpočtoch EÚ, predkladáme návrhy na ich zmenu a pripravujeme ich prijatie. Z rozpočtu EÚ sa financujú kľúčové politiky a programy.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy