Kalendár schôdzí

Táto stránka zobrazuje kalendár nadchádzajúcich schôdzí súvisiacich s činnosťami výborov. Vyhľadávať môžete aj podľa typu schôdze. Dostupný je tiež dlhodobý kalendár.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na schôdzu.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23-10-2019

09:00

Štrasburg : PFL - F-01301

+ s politickými skupinami

+ PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA KOORDINÁTORA IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23-10-2019

15:30

Štrasburg : WIC - WIC700

+ TRIALÓG

+ VFR - SMCS 2018/0231(COD) BENIFEI (AK/TV)

Výbor pre hospodárske a menové veci

04-11-2019

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

Výbor pre regionálny rozvoj

04-11-2019

15:00

Brusel : PHS - P1A002

+ Riadna schôdza

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

04-11-2019

15:00

Brusel : PHS - P3C050

+ Riadna schôdza

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

05-11-2019

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

+ Riadna schôdza

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

05-11-2019

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

+ Riadna schôdza

Výbor pre kontrolu rozpočtu

05-11-2019

17:00

Brusel : ASP - A5G-2

+ TRIALÓG

+ Revision of OLAF Regulation

Výbor pre zahraničné veci

06-11-2019

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

Výbor pre rozvoj

06-11-2019

09:00

Brusel : PHS - P4B001

+ Riadna schôdza