Kalendár schôdzí

Táto stránka zobrazuje kalendár nadchádzajúcich schôdzí súvisiacich s činnosťami výborov. Vyhľadávať môžete aj podľa typu schôdze. Dostupný je tiež dlhodobý kalendár.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na schôdzu.

Výbor pre regionálny rozvoj

21-10-2019

19:00

Štrasburg : WIC - WIC200

+ Mimoriadna schôdza

+ MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

21-10-2019

19:00

Štrasburg : LOW - N1.3

+ Mimoriadna schôdza

+ MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU LIBE

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

21-10-2019

19:30

Štrasburg : LOW - N1.4

+ Mimoriadna schôdza

+ MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBOROV ECON-ENVI (PODĽA ČLÁNKU 58)

21-10-2019

19:45

Štrasburg : LOW - N1.4

+ Mimoriadna schôdza

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

22-10-2019

09:00

Štrasburg : LOW - S4.4

+ Tieňoví spravodajcovia

+ VFR - SMCS 2018/0231(COD) BENIFEI (AK/TV)

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23-10-2019

09:00

Štrasburg : PFL - F-01301

+ s politickými skupinami

+ PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA KOORDINÁTORA IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

23-10-2019

15:30

Štrasburg : WIC - WIC700

+ TRIALÓG

+ VFR - SMCS 2018/0231(COD) BENIFEI (AK/TV)

Výbor pre hospodárske a menové veci

04-11-2019

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

05-11-2019

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

05-11-2019

14:30

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

Výbor pre regionálny rozvoj

04-11-2019

15:00

Brusel : PHS - P1A002

+ Riadna schôdza

05-11-2019

09:00

Brusel : PHS - P1A002

+ Riadna schôdza

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

04-11-2019

15:00

Brusel : PHS - P3C050

+ Riadna schôdza

05-11-2019

09:00

Brusel : PHS - P3C050

+ Riadna schôdza

05-11-2019

14:30

Brusel : PHS - P3C050

+ Riadna schôdza

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

05-11-2019

09:00

Brusel : JAN - 4Q2

+ Riadna schôdza