Najnovšie udalosti

Next meeting of the Budgetary Control Committee (CONT)

24-02-2020 - 09:20
calendar

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Budgetary Control Committee asks for stronger measures to protect EU spending

19-02-2020
CONT

On Wednesday, the Budgetary Control Committee signed off on the Commission’s 2018 budget, but rules to fight fraud and conflict of interest must be strengthened.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

20-02-2020 - 10:41
CONT Schôdza
19-02-2020 - 15:11
CONT Schôdza
19-02-2020 - 09:11
CONT Schôdza

Úvodné slová

Monika Hohlmeier

Vitajte vo Výbore pre kontrolu rozpočtu! V júli 2019 som bola zvolená za predsedníčku tohto výboru, v ktorom sa budem spolu s 29 kolegyňami a kolegami zo 16 krajín zasadzovať za účinnú kontrolu rozpočtu EÚ.

Náš výbor kontroluje správne a účelné využívanie rozpočtu (v roku 2019 približne 166 mld. EUR) a dohliada naň. Hlavnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu nesie Európska komisia, ktorá rozdeľuje väčšinu všetkých prostriedkov. Približne 80 % finančných prostriedkov smeruje do členských štátov, zhruba 13 % výdavkov sa investuje celosvetovo a okolo 7 % je určených na administratívu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy