Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

27-11-2019 CONT_OJ(2019)12-04_1 PE644.814v01-00
CONT

 

SPRÁVA o vymenovaní Françoisa-Rogera Cazalu za člena Dvora audítorov

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

SPRÁVA o vymenovaní Alexa Brenninkmeijera za člena Dvora audítorov

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 5/2019 (absolutórium za rok 2018): FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby cenná podpora, ale jej podiel na znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Nikolaosa Milionisa za člena Dvora audítorov

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Joëlle Elvingerovej za členku Dvora audítorov

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

SPRÁVA o vymenovaní Klausa-Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. novembra 2019

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-18_1 PE643.181v01-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 28. novembra 2019

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-28_1 PE643.182v01-00
CONT