Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 V stručnosti

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Hĺbková analýza

História rozpočtu EÚ
14-06-2019 Hĺbková analýza

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Štúdia

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Štúdia

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Štúdia

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Štúdia

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Štúdia

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Štúdia