Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 V stručnosti

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Jutta URPILAINEN, Commissioner-designate - International Partnerships
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management
22-11-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 V stručnosti

Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals: Good practices and the way forward
01-02-2019 Štúdia

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Štúdia

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Hĺbková analýza

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018
16-04-2018 V stručnosti

Workshop "Anti-corruption provisions in EU free trade and investment agreements: Delivering on clean trade"
28-03-2018 Štúdia