Otázky pre ECB a SRB


V súlade s článkom 140 a článkom 141 rokovacieho poriadku môže každý poslanec položiť otázky na písomné zodpovedanie Európskej centrálnej banke, predsedovi Rady pre dohľad ECB (týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu) a predsedovi Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (týkajúce sa jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií). Pri predkladaní otázok na písomné zodpovedanie sa musí postupovať podľa usmernení uvedených v prílohe II k rokovaciemu poriadku.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Impatti PSPP su settore corporate Eurozona

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642872 PE642.872v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642873 PE642.873v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

  Use of the euro in Venezuela

25-10-2019 ECON_QZ(2019)642910 PE642.910v01-00
ECON

Antonio TAJANI, Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE