Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Public hearing with Andrea Enria, Chair of the ECB Supervisory Board
10-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Hĺbková analýza

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Hĺbková analýza

The main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
09-12-2019 Hĺbková analýza

Thematic Digest on Economic Governance in the EU - December 2019
06-12-2019 Briefing

Main factors for the subdued profitability of significant banks in the Banking Union
05-12-2019 Hĺbková analýza

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board
02-12-2019 Briefing

What do we know about the BICC today?
29-11-2019 Briefing

Impediments to resolvability of Banks
29-11-2019 Hĺbková analýza

Implementation of the Stability and Growth Pact (November 2019)
28-11-2019 Hĺbková analýza

Všetky podporné analýzy

Kontakty

  • tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
  • Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí