Please fill this field

Vypočutia

Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

On 27 May (13.45 - 15.45), the EMPL Committee will hold the Hearing “Amazon attacks on fundamental workers' rights and freedoms: freedom of assembly and association and the right to collective bargain and action”.

On 25 May, AIDA and EMPL Committees will organise a hearing on AI and the labour market, in which AI's impact on the future of skills will also be discussed.

On 22 April 2021, the EMPL and FEMM committees organized a joint hearing on the Commission proposal for a Pay Transparency Directive.

On 18 March 2021 (from 09:00 to 11:00), the European Parliament's Committee of Employment and Social Affairs held a hearing on "The Future Strategic Framework on Health and Safety at work, asbestos included" for the forthcoming years 2021-2027. As the previous EU Strategic Framework on Health and Safety at work has expired by the end of 2020, the European Commission has announced a new framework aiming at maintaining and improving high OSH standards for workers across the Union in 2021.

EMPL-LIBE joint hearing on “Consequences and lessons from the COVID-19 crisis for people living in residential institutions: a social and human rights perspective”. The EMPL and LIBE committees will hold a hearing, introduced by EMPL Chair Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ and LIBE Chair Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, with experts, Commission Vice-President Dubravka ŠUICA and Commissioner Helena DALLI.