Please fill this field

Ostatné podujatia

Všetky ostatné verejné podujatia organizované v rámci činností výborov za účasti externých rečníkov alebo odborníkov.

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.