Please fill this field

Semináre

Semináre sú organizované tematickými sekciami a umožňujú poslancom klásť odborníkom otázky a vymieňať si s nimi názory o otázkach týkajúcich sa parlamentnej činnosti alebo aktuálnych problémov. Niekedy sú neverejné a môžu sa konať počas schôdze výboru.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

EMPL

The workshop “Employment and social affairs - Achievements and challenges ahead” was organised at the request of the EMPL Committee to serve as preparation for the hearing of the Commissioner-designate and the discussion on the next Commission work programme. This workshop was in two parts. In the first part, two international organisations, the ILO and the OECD, presented their policy strategies for the future of work.

Kontakty

Kontakty

tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života