Najnovšie udalosti

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Coronavirus: MEPs to debate EU’s response to outbreak

03-02-2020
ENVI

Environment and Public Health MEPs will debate on Monday the Coronavirus outbreak with the Executive Director of the EU Centre for Disease Prevention and Control.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

18-02-2020 - 14:37
ENVI Schôdza
18-02-2020 - 12:36
ENVI Schôdza
18-02-2020 - 11:08
ENVI Schôdza

Úvodné slová

Pascal CANFIN

Vitajte na webovom sídle výboru ENVI.

Výbor ENVI má 81 poslancov a v súčasnosti je najväčším výborom v Európskom parlamente. Predstavuje tak silný symbol a jasný signál poukazujúci na to, že je potrebné, aby EÚ v boji proti zmene klímy napredovala rýchlejšie a s väčšími ambíciami.

Počas tohto volebného obdobia budeme pracovať na vytvorení legislatívneho rámca na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050. Budeme presadzovať ambiciózny Zelený pakt určený všetkým európskym občanom na dosiahnutie tak potrebného prechodu na ekologickejšie hospodárstvo. Zaručíme, aby bol tento prechod spravodlivý a v prospech všetkých občanov.

Okrem toho budeme pokračovať v práci na ďalších politických prioritách, ako je biodiverzita, obehové hospodárstvo, verejné zdravie, bezpečnosť potravín, kvalita ovzdušia a vody či používanie chemických látok a pesticídov. Budeme taktiež podrobne sledovať vykonávanie politík, na ktorých sme sa dohodli.

Na tejto stránke nájdete množstvo informácií o našom výbore. Som odhodlaný zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti, aby občania lepšie porozumeli našej práci a viac sa v nej angažovali.

Pascal Canfin

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy