Najnovšie udalosti

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-01-2020 - 14:37
ENVI Schôdza
21-01-2020 - 09:06
ENVI Schôdza
20-01-2020 - 15:06
ENVI Schôdza

Úvodné slová

Pascal CANFIN

Vitajte na webovom sídle výboru ENVI.

Výbor ENVI má 76 poslancov a v súčasnosti je najväčším výborom v Európskom parlamente. Predstavuje tak silný symbol a jasný signál poukazujúci na to, že je potrebné, aby EÚ v boji proti zmene klímy napredovala rýchlejšie a s väčšími ambíciami.

Počas tohto volebného obdobia budeme pracovať na vytvorení legislatívneho rámca na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050. Budeme presadzovať ambiciózny Zelený pakt určený všetkým európskym občanom na dosiahnutie tak potrebného prechodu na ekologickejšie hospodárstvo. Zaručíme, aby bol tento prechod spravodlivý a v prospech všetkých občanov.

Okrem toho budeme pokračovať v práci na ďalších politických prioritách, ako je biodiverzita, obehové hospodárstvo, verejné zdravie, bezpečnosť potravín, kvalita ovzdušia a vody či používanie chemických látok a pesticídov. Budeme taktiež podrobne sledovať vykonávanie politík, na ktorých sme sa dohodli.

Na tejto stránke nájdete množstvo informácií o našom výbore. Som odhodlaný zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti, aby občania lepšie porozumeli našej práci a viac sa v nej angažovali.

Pascal Canfin

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy