Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Služby tematických sekcií (Výbor ENVI pod drobnohľadom)
14-06-2019 Briefing

The importance of evaluation of outcomes in healthcare and hospital experiences
14-06-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 V stručnosti

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 V stručnosti

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 V stručnosti

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Štúdia

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Hĺbková analýza

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Hĺbková analýza