Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders used in certain combustion engines

2019/2793(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský

Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in certain rubber components used in engine systems

2019/2792(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include powdered egg as an active substance in Annex I thereto

2019/2791(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include honey as an active substance in Annex I thereto

2019/2790(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include vinegar as an active substance in Annex I thereto

2019/2789(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include Saccharomyces cerevisiae as an active substance in Annex I thereto

2019/2788(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include concentrated apple juice as an active substance in Annex I thereto

2019/2787(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include cheese as an active substance in Annex I thereto

2019/2786(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include D-fructose as an active substance in Annex I thereto

2019/2785(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský, rozšírená spolupráca

Commission Directive amending Annex III to Directive 2002/49/EC as regards the establishment of assessment methods for harmful effects of environmental noise

2019/2783(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ENVI

gestorský